דלג לתוכן תפריט ראשי
  אודות מית"ר - מידע על תשלומים לרשויות, בעלויות החינוך ובתי הספר

אתר מית"ר מספק מידי חודש מידע על תשלומים המגיעים לרשות, בעלות החינוך או בית הספר, כשרות נוסף לקיים, תוך שמירה על שלמות נתונים ובמהירות מירבית.
חישוב התשלומים מתבצע בכל חודש מחדש עבור שנת למודים נוכחית וקודמת באמצעות "מערכת תשלומים מאוחדת" במשרד החינוך.
הנתונים המוצגים באתר זה מעודכנים לחודש התשלום האחרון, ומוצגים באתר לאחר אישור התשלום במשרד החינוך.

במהדורה זו מוצגים כול דוחות החישוב של "מערכת תשלומים מאוחדת", והם:
שכר לימוד
גני ילדים
שרתים מזכירים
תוספות למוסדות (שעות ושרתים)
תוספות למוטבים
מקיפים
שעורי עזר לעולים
שרות פסיכולוגי ייעוצי
הסעות
הסעות נט
סמינרים
דמי בחינות
מועדוניות
ידניים
סיעוד
בכל מקרה, הנתונים המופיעים בדוחות החישוב המגיעים מידי חודש ממשרד החינוך לרשויות, בעלויות החינוך ובתי הספר, הם הנתונים המחייבים.

בעתיד, יתאפשרו:
חיפוש "חכם" בחוזרים
סינון, מיון וסיכום בדוחות החישוב
הצגת טבלת העלויות על פיה מחושב התשלום
ועוד.

באפשרות כתבו לנו, תוכלו להעלות שאלות שייתכן ויידרשו.
הערות בקשר לאתר תתקבלנה בברכה.