דלג לתוכן תפריט ראשי
דרישות מערכת מינימליות להפעלת התוכנה:
לקבלת תצוגה אופטימלית, מומלץ להשתמש
ברזולוציית מסך של 1024 * 768 ומעלה
ובדפדפנים Internet Explorer 7 ומעלה או Mozilla Firefox
לביצוע הדפסות יש להוריד את הגרסה המתאימה של
Acrobat Reader
חדש במערכת:
- פורסמה תצוגת דוחות חדשה, המסכמת נתונים בטבלאות לפי הסיכומים השונים (לפי חודשים, נושאים וכד').
- הוסף מידע המתייחס לעוז לתמורה.
- הוסף מידע המתייחס למשרות שירותי עזר.
:לתשומת לב משתמשי הרשויות המקומיות
כניסה למוטבים במערכת עוש"ר - עו"ה
לא רשמיים לחץ - כאן


(מהדורת מית"ר הבאה צפויה להתעדכן באתר, במהלך חמשת ימי העבודה הראשונים של החודש הבא)

מהדורת מית"ר נכונה ל 3/2014

בחר :
לקבלת רשימה מלאה יש ללחוץ על הכפתור 'חפש' למיון הרשימה יש ללחוץ על הכותרת המתאימה (סמל או שם)