תאריך הפקה:20/04/2014
מדינת ישראל, משרד החינוך, מינהל תקשוב
שם מוסד:
מ"מ-א ע"ש נאיף קבלאן
סמל מוסד:
218115
יישוב:
בית ג'ן

הדפסת הודעות ועדכונים למוסד מ"מ-א ע"ש נאיף קבלאן

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.