פרטי בית הספר

שם מוסד:
נועם אורות הנגב
סמל מוסד:
614586
יישוב:
נתיבות

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
הרב צבאן 10
יישוב:
נתיבות
רשות:
נתיבות
כתובת למכתבים:
נתיבות ת.ד. 14, נתיבות
מיקוד:
80200
טל:
08-9934017
פקס:
08-9932241
דוא"ל מזכירות:
simaova2@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
אביה אסתר וורטנשלג
מפקח/מדריך:
מיכאל משה פיקאר
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי דתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: רשמי יחידת דיווח: דרום
בעלות: עירית נתיבות שפת לימוד: עברית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1999
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2009 כיתות חינוך מיוחד:
 
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 18/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין