פרטי בית הספר

שם מוסד:
יד יצחק
סמל מוסד:
611434
יישוב:
קרית גת

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
מבוא תש"ח 7
יישוב:
קרית גת
רשות:
קרית גת
כתובת למכתבים:
קרית גת ת.ד. 94, קרית גת
מיקוד:
82100
טל:
08-6881295
פקס:
08-6600654
דוא"ל מזכירות:
maayanday@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
נורית ראובפוגל
מפקח/מדריך:
דליה בן שבת
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: רשמי יחידת דיווח: דרום
בעלות: עירית קרית גת שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1962
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2010 כיתות חינוך מיוחד:
 
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 12/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין