פרטי בית הספר

שם מוסד:
אורט ע"ש אבין
סמל מוסד:
570135
יישוב:
רמת גן

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
שלם 1
יישוב:
רמת גן
רשות:
רמת גן
כתובת למכתבים:
רמת גן ת.ד. 990, רמת גן
מיקוד:
52109
טל:
03-6304111
פקס:
03-6304118
דוא"ל מזכירות:
michalhal14@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
מריאנה בן יוסף
מפקח/מדריך:
לינה בר סלע
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי יחידת דיווח: תל אביב
בעלות: רשת אורט שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יב שנת יסוד: 1954
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
סטאטוס בעוז לתמורה: עוז לתמורה - חלקי תאריך הצטרפות לעוז לתמורה: 11/09/2011  
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 10/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין