פרטי בית הספר

שם מוסד:
אור חנה
סמל מוסד:
441618
יישוב:
לוד

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
בן חמו אהרן 4
יישוב:
לוד
רשות:
לוד
כתובת למכתבים:
בן חמו אהרן 4, לוד
מיקוד:
71394
טל:
08-9206186
פקס:
08-9206185
דוא"ל מזכירות:
tanyasam@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
לאה וישדסקי
מפקח/מדריך:
גד ברטוב
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי דתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי יחידת דיווח: מרכז
בעלות: אור אבנר שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יג שנת יסוד: 1998
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
סטאטוס בעוז לתמורה: לא ברפורמה  
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 09/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין