פרטי בית הספר

שם מוסד:
מקיף דיר חנא
סמל מוסד:
247163
יישוב:
דייר חנא

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
דייר חנא
יישוב:
דייר חנא
רשות:
דיר חנא
כתובת למכתבים:
דייר חנא, דייר חנא
מיקוד:
24973
טל:
04-6789329
פקס:
04-6786329
דוא"ל מזכירות:
oaterask@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
מנאר דגש
מפקח/מדריך:
סבאח סבאח
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: ערבי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי יחידת דיווח: צפון
בעלות: מ. מקומית דיר חנא שפת לימוד: ערבית יוח''א: לא
משכבה: י עד שכבה: יג שנת יסוד: 1993
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
סטאטוס בעוז לתמורה: לא ברפורמה  
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 16/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין