פרטי בית הספר

שם מוסד:
נוה חוה
סמל מוסד:
240598
יישוב:
כרמיאל

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
הנפח 4
יישוב:
כרמיאל
רשות:
כרמיאל
כתובת למכתבים:
כרמיאל ת.ד. 456, כרמיאל
מיקוד:
20101
טל:
04-9887518
טל נוסף:
04-9080107
פקס:
04-9983348
דוא"ל מזכירות:
estidor@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
חיה שרה דיאמנט
מפקח/מדריך:
רות אלמלח
שלבי חינוך במוסד: עליונה בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: חרדי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: מוכר שאיננו רשמי יחידת דיווח: מוכרים
בעלות: ישיבת קרן אורה כרמיאל שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: ט עד שכבה: יב שנת יסוד: 1999
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': כיתות חינוך מיוחד:
סטאטוס בעוז לתמורה: לא ברפורמה  
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 12/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין