פרטי בית הספר

שם מוסד:
מצפה גולן
סמל מוסד:
213272
יישוב:
בני יהודה

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
בני יהודה
יישוב:
בני יהודה
רשות:
גולן
כתובת למכתבים:
בני יהודה, בני יהודה
מיקוד:
12944
טל:
04-6605300
פקס:
04-6762442
דוא"ל מזכירות:
hanniami1@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
יריב גל
מפקח/מדריך:
יעל ארמה אורן
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: רשמי יחידת דיווח: צפון
בעלות: מ. אזורית הגולן שפת לימוד: עברית יוח''א: כן
משכבה: א עד שכבה: ח שנת יסוד: 1975
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2008 כיתות חינוך מיוחד:
 
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 12/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין