פרטי בית הספר

שם מוסד:
נועם בנות פסגת זאב
סמל מוסד:
115592
יישוב:
ירושלים

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
נדבה יוסף 47
יישוב:
ירושלים
רשות:
ירושלים
כתובת למכתבים:
נדבה יוסף 47, ירושלים
מיקוד:
 
טל:
02-6568698
פקס:
02-5856844
דוא"ל מזכירות:
rachelimoy@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
צביה הרנץ
מפקח/מדריך:
שרית שרה ברונר
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי דתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: רשמי יחידת דיווח: מנח'י
בעלות: עירית ירושלים שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1998
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2009 כיתות חינוך מיוחד: ליקויי למידה ר"ב
 
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 17/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין