פרטי בית הספר

שם מוסד:
נועם בנות רמות
סמל מוסד:
113001
יישוב:
ירושלים

פרטי התקשרות לבית הספר הנבחר

כתובת:
בובליק גדליה 26
יישוב:
ירושלים
רשות:
ירושלים
כתובת למכתבים:
ירושלים ת.ד. 23126, ירושלים
מיקוד:
97734
טל:
02-5869274
פקס:
02-5710652
דוא"ל מזכירות:
goldiehir@hinuchm.k12.il
שם מנהל/גננת:
אביעזר חברוני
מפקח/מדריך:
שרית שרה ברונר
שלבי חינוך במוסד: יסודי בלבד סוג חינוך: רגיל סוג פיקוח: ממלכתי דתי
מגזר: יהודי מעמד משפטי: רשמי יחידת דיווח: מנח'י
בעלות: עירית ירושלים שפת לימוד: עברית יוח''א: לא
משכבה: א עד שכבה: ו שנת יסוד: 1989
המוסד ב'אופק חדש': כן תאריך הצטרפות ל'אופק חדש': 01/09/2010 כיתות חינוך מיוחד: הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
 
בחירת חודש: 

אפריל

2014
המידע לקוח ממערכת לוח שנה
נתוני מורים נכונים ל: 01/01/2013 נתוני תלמידים וכיתות נכונים ל: 18/04/2014
המידע לקוח ממרכז מידע - מינהל תקשוב ומערכות מידע
בית הספר לא הזין נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

הרשות לא הזינה נתונים

המידע בלשונית זו הופק על ידי הרשות ובאחריותה הבלעדית.

המידע בלשונית זו הופק על ידי בתי הספר ובאחריותם הבלעדית.

נא להמתין
נא להמתין